ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่พาสซานา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่กำลังเติบโตของเรา
ที่ Pazana พนักงานคือหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในธุรกิจของเรา เรามีความภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเราและมีมุมมองที่สดใส สำหรับธุรกิจของเราในอนาคต วิสัยทัศน์ของเราคือก้าวไปสู่ความเป็นสากลและเป็นทียอมรับจากทั่วโลกปณิธานหลักของเราด้านสวัสดิภาพและ ความปลอดภัยของพนักงาน การให้ความสำคัญกับลูกค้า การผลักดันเป้าหมาย ความซื่อตรง นวัตกรรม การสื่อสารอย่างเปิดกว้าง การทำงานกันเป็น ทีมในระดับสากลและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดแรงบันดาลใจและสามารถท้าทายพนักงานของเราให้กล้าผลักดันบริษัทเพื่อก้าวไปสู่ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ร่วมงานกับ Pazana ไม่ใช่แค่งานแต่หมายถึงวิชาชีพของคุณ เรามีโอกาสทางวิชาชีพมากมายทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การตลาด การเงิน โดยมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องและต้องการพนักงานที่มุ่งมั่นสู้ความเป็นเลิศ พร้อมให้โอกาสในการทำงานที่เท่า เทียมกันสำหรับทุกฝ่าย
“ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
อันดับ 1 ”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลร่วมกันที่ Pazana เปิดรับทุกความเป็นไปได้ เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของเรา